Dofinansowania

 


 

ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o. o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Wdrożenie nowej technologii do produkcji ulepszonych transformatorów olejowych średniego napięcia”.

Cel projektu:
 

Realizacja inwestycji technologicznej polegająca na wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania innowacyjnych znacząco ulepszonych transformatorów olejowych średniego napięcia, przeznaczonych do współpracy z przekształtnikami wielopulsowymi, zasilającymi stacje wydobycia ropy naftowej i pracy w trudnych warunkach klimatycznych.

Wartość projektu: 3.200.000,00 PLN
Wkład funduszy europejskich: 1.120.000,00 PLN

 

 


 

ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o. o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie w przedsiębiorstwie
Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych służących do planowania i zautomatyzowania produkcji,
a także do usprawnienia kontaktów z klientami.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w firmie co pozwoli na wprowadzenie innowacji procesowej, marketingowej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie, a to z kolei przełoży się na wzrost konkurencyjności, na runku na którym Wnioskodawca działa tj. na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Efekty projektu:
zwiększenie konkurencyjności,
wprowadzenie innowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych,
zwiększenie zatrudnienia,
poszerzenie grona odbiorców,
zwiększenie wolumenu i wydajności sprzedaży,
zmniejszenie kosztów obsługi zamówień,
skrócenie procesu realizacji zamówienia z jednoczesnym utrzymaniem parametrów jakościowych,
zwiększenie zasięgu oferty produktowej na rynku krajowym i za granicą.

Wartość projektu: 1 146 360 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 324 200 PLN

 

 


 

INNOWACYJNE I ENERGOOSZCZĘDNE NANOKRYSTALICZNE DŁAWIKI FILTRÓW DLA POPRAWY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I OGRANICZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU ENERGETYKI NA ŚRODOWISKO

Projekt nr: POIR.04.01.02-00-0001/16

 

Celem realizowanego projektu jest opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych i energooszczędnych nanokrystalicznych dławików filtrów dla potrzeb czystej energii elektrycznej, ograniczając straty przesyłowe i negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obecnie jednym z największych problemów w sieciach energetyki zawodowej jest niska jakość energii wynikająca z powszechnego stosowania nieliniowych urządzeń elektroenergetycznych i energoelektronicznych wyposażonych w układy przetwarzania energii. Urządzenia te generują zniekształcenia harmoniczne w prądzie i wprowadzają je do sieci energetycznej powodując odkształcenia napięcia zasilającego oraz obniżenie współczynnika mocy. Dodatkowo, zakłócają one pracę innych odbiorników oraz wprowadzają ryzyko uszkodzenia, a nawet pożaru wrażliwych urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

 

 Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

Instytut Metali Nieżelaznych - Lider
ELHAND Transformatory Sp. z o.o.
ENEL-PC Sp. z o.o.

 

Kierownik zarządzający projektu: dr inż. Marcin Karpiński
Kierownik prac B+R: dr hab. A. Kolano-Burian, prof. IMN

 

Termin realizacji: 02.01.2017 – 31.12.2019

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 779 939,06 zł
w tym wysokość dofinansowania: 4 337 971,56 zł
 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Informacje dotyczące współfinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
możecie znaleźć Państwo na stronie
www.rpo.silesia-region.pl
 

 

drukuj