Wpływ czynników zewnętrznych na obciążenie transformatora

1. Od temperatury otoczenia:
Jeżeli transformator, dławik lub zasilacz został zaprojektowany do pracy w temperaturze otoczenia 40°C, a faktyczna temperatura otoczenia jest wyższa, to należy zredukować obciążenie transformatora wg. poniższej tabelki. Brak redukcji mocy obciążenia skraca żywotność urządzenia, a także może spowodować jego uszkodzenie.

Temperatura otoczenia 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
Współczynnik redukcji mocy obciążenia 1 0,95 0,91 0,87 0,84

2. Od wysokości pracy powyżej 1000 npm.
Zainstalowane transformatora, dławika lub zasilacza na wysokości H >1000 npm. powoduje konieczność redukcji jego mocy obciążenia wg. poniższej tabelki:

Wysokość zainstalowania npm. 1000 1500 2000 3000 4000
Współczynnik redukcji mocy obciążenia 1 0,97 0,95 0,90 0,85

3. Od pracy przerywanej S3.
Jeżeli transformator jest przeznaczony do pracy przerywanej S3 to w prosty sposób można wyznaczyć jego moc budowy w stosunku do mocy znamionowej transformatora podanej w katalogu dotyczącej pracy ciągłej S1:

Praca przerywana S3 w % 100 80 70 60 50 40 30 20
Współczynnik k3 zmniejszenia mocy obciążenia 1 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 0,45

Przykład:
Moc zasilanego odbiornika = 10 kVA
Czas pracy = 2 minuty
Czas przerwy = 8 minut
stąd : praca przerywana S3 = [2/(2+8)]x100% = 20% dla której współczynnik korekty mocy k3 = 0,45,
a skorygowana moc obciążenia 10 kVA x 0,45 = 4,5 kVA.
Do zasilania odbiornika o mocy 10 kVA dla pracy przerywanej S3-20%, możemy dobrać transformator o mocy budowy = 4,5 kVA lub typowej, wyższej = 5,0 kVA.

4. Od częstotliwości sieci.
Transformator zaprojektowany na częstotliwość znamionową 50Hz może pracować przy częstotliwości większej (do 150-200 Hz). Wynika to stąd że przy nie zmienionym napięciu zasilania, straty całkowite w rdzeniu są odwrotnie proporcjonalne do częstotliwości.
W przypadku zmniejszenia częstotliwości poniżej znamionowej należy obniżyć napięcie zasilania tak aby nie powiększać strat w rdzeniu oraz prądu jałowego ( zgodnie z poniższą zależnością ). W przeciwnym razie może skutkować to przegrzaniem i uszkodzeniem transformatora.

gdzie: fN – częstotliwość znamionowa; fp – częstotliwość pracy (niższa od znamionowej); UN – napięcie znamionowe; Up – otrzymane napięcie przy zasilaniu częstotliwością fp

5. Od obudowy.
Transformatory produkcji ELHAND-TRANSFORMATORY wykonane w stopniu ochrony IP00 mogą bez przeszkód pracować w obudowach przewietrzanych o stopniu ochrony IP23 dopasowanych gabarytowo zgodnie z katalogiem ELHAND lub po zapewnieniu temperatury otoczenia zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.
W przypadku zabudowania w obudowie nie przewietrzanej o stopniu ochrony IP44 lub IP54, tylko i wyłącznie po ustaleniu z producentem, z uwagi na konieczność dopasowania strat całkowitych transformatora do powierzchni odprowadzania ciepła do otoczenia.

drukuj