Typy i rodzaje sieci zasilających

Typy i rodzaje sieci zasilających niskiego napięcia
Elektroenergetyczne sieci zasilające niskiego napięcia mogą być wykonane jako :

  • uziemione lub
  • izolowane względem ziemi.

Typy sieci zasilających niskiego napięcia oznacza się ciągiem liter.
Pierwsza litera, określa związek między układem sieci a ziemią :
T - bezpośrednie połączenie jednego punktu neutralnego układu sieci z ziemią
 

I - wszystkie części będące pod napięciem są izolowane od ziemi lub punkt neutralny układu sieci jest połączony z ziemią przez impedancję o dużej wartości

Druga litera, określa związek między ziemią a częściami przewodzącymi które w warunkach normalnej pracy nie pozostają pod napięciem:
N - bezpośrednie połączenie dostępnych części przewodzących z uziemionym punktem neutralnym układu sieci
 


Przykład układu sieci typu TN ( w której może nie występować przewód zerowy (N).

T - bezpośrednie połączenie z ziemią podległych ochronie dostępnych części przewodzących niezależnie od uziemienia punktu neutralnego układu sieci, przewodem (PE)
 


Przykład sieci typu TT.


Przykład sieci typu IT.

Trzecia i czwarta litera, określają układ przewodów neutralnych i ochronnych:
C - funkcje przewodów neutralnych i ochronnych pełni jeden przewód (PEN), w całym układzie sieci
 


Przykład sieci typu TN-C.

S - funkcje przewodów neutralnych (N) i ochronnych (PE) pełnią dwa oddzielne przewody w całym układzie sieci, połączone ze sobą tylko w punkcie neutralnym układu sieci
 


Przykład sieci typu TN-S.

C-S - funkcje przewodów neutralnych (N) i ochronnych (PE) w jednej części układu pełni jeden przewód (PEN), a w drugiej części układu oddzielne przewody (N) i (PE)


Przykład sieci typu TN-C-S.

drukuj