Tabliczka znamionowa i kontrola techniczna

Tabliczka znamionowa i kontrola techniczna transformatora
W trakcie i na koniec produkcji każdego wyrobu w naszej firmie wykonujemy pomiary kontrolne.
Zakres badań określa norma według której wyrób został zaprojektowany i wykonany.
Wyniki pomiarów zawarte są protokole kontrolnym i umieszczonej na wyrobie tabliczce znamionowej.
Tabliczka znamionowa transformatora powinna zawierać podstawowe dane o transformatorze i jego wytwórcy:

 • dane producenta,
 • normę w/g której transformator jest wykonany,
 • typ,
 • numer fabryczny i rok produkcji,
 • moc znamionową,
 • napięcie i prąd znamionowy,
 • grupę połączeń,
 • częstotliwość znamionową,
 • klasę izolacji i temperaturę otoczenia,
 • rodzaj pracy (w przypadku braku oznaczenia urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej S1)
 • rodzaj chłodzenia,
 • stopień ochrony,
 • napięcie zwarcia,
 • masę całkowitą,
 • symbol audytora i numer certyfikatu towarzystwa klasyfikacyjnego dokonującego odbioru,

Na życzenie odbiorcy na tabliczce można umieścić dodatkowe informacje o produkcie.

Przykład tabliczki znamionowej (z odbiorem i przepisami DNV):

drukuj