Stopnie ochrony IP

Stopnie ochrony IP (International Protection, określony wg. EN-IEC 60529).

To stopień ochrony transformatora zapewnianej przez obudowę, wyznaczany w kilkustopniowej skali, określający stopień zabezpieczenia przed przedostawaniem się do wnętrza obudowy ciał stałych oraz wody.
Kod opisujący stopień ochrony składa się z dwóch cyfr.
Pierwsza cyfra kodu IP określa, stopień ochrony urządzenia wewnątrz obudowy przed dostaniem się do jego wnętrza ciał stałych a także stopień ochrony użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z elementami urządzenia będącymi pod napięciem.
Druga cyfra kodu IP określa, stopień ochrony urządzenia wewnątrz obudowy przed dostaniem się do jego wnętrza wody.

Pierwsza cyfra kodu Opis Druga cyfra kodu Opis
IP0X brak ochrony urządzenia IPX0 brak ochrony urządzenia
IP1X ochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥50 mm np.: ludzką dłoń IPX1 ochrona urządzenia przed kroplami wody spadającymi pionowo
IP2X ochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥12 mm np.: palcem dłoni IPX2 ochrona urządzenia przed kroplami wody spadającymi pod kątem ≤ 150 od pionu
IP3X ochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥2,5 mm IPX3 ochrona urządzenia przed kroplami wody spadającymi pod kątem ≤ 600 od pionu (np.: deszczem)
IP4X ochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥1,0 mm IPX4 ochrona urządzenia przed bryzgami wody ze wszystkich stron
IP5X ochrona urządzenia przed przenikaniem jakichkolwiek przedmiotów i osiadaniem pyłu IPX5 ochrona urządzenia przed silnym strumieniem wody padającym ze wszystkich stron
IP6X pyłoszczelne IPX6 ochrona urządzenia przed falami i silnym strumieniem wody, padającymi ze wszystkich stron
- - IPX7 ochrona urządzenia przed zniszczeniem na skutek krótkotrwałego (do 30 min.) zanurzenia w wodzie na głębokość H=1 m.
- - IPX8 ochrona urządzenia przed zniszczeniem na skutek długotrwałego zanurzenia w wodzie na głębokość H>1 m.

Jeżeli rzeczywista ochrona osobista użytkownika przed kontaktem z elementami będącymi pod napięciem jest lepsza, niż wskazuje na to pierwsza cyfra kodu, to kod IP może zawierać jeszcze dodatkową literę.
Dodatkowa litera wskazuje na stopień ochrony użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z elementami będącymi pod napięciem :

Dodatkowa litera Opis
A ochrona przed bezpośrednim kontaktem otwartą dłonią o średnicy Ø < 50 mm
B ochrona przed kontaktem z palcem o wymiarach średnicy Ø <12 mm, długości < 80 mm
C ochrona przed kontaktem z narzędziem o średnicy Ø <2,5 mm, długości < 100 mm
D ochrona przed kontaktem z przewodem o średnicy Ø <1,0 mm, długości < 100 mm

Przykłady określenia stopnia ochrony urządzeń wykonywanych przez ELHAND :
IP00- brak specjalnej ochrony urządzenia
IP23- ochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥12 mm, np.: palcem dłoni oraz przed kroplami wody spadającymi pod kątem ≤ 600 od pionu (np.: deszczem)
IP44- ochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥1,0 mm oraz przed bryzgami wody ze wszystkich stron
IP54- ochrona urządzenia przed przenikaniem jakichkolwiek przedmiotów i osiadaniem pyłu oraz przed bryzgami wody ze wszystkich stron

drukuj