Stanowiska do badania transformatorów średniego napięcia

Z początkiem roku 2015 dokonaliśmy uruchomienia
"STANOWISKA DO BADANIA TRANSFORMATORÓW ŚREDNIEGO NAPIĘCIA"
Wyposażenie stanowiska zostało zakupione w renomowanych firmach HAEFELY HIPOTRONICS (CH) i TELAB (PL).
Stanowisko pozwala na dokonywanie :

 1. próby wytrzymałości izolacji napięciem probierczym,
 2. próby wytrzymałości izolacji napięciem indukowanym,
 3. pomiaru rezystancji uzwojeń,
 4. pomiaru rezystancji izolacji,
 5. pomiaru przekładni i sprawdzenie grupy połączeń,
 6. pomiaru strat jałowych i prądu jałowego,
 7. pomiaru impedancji zwarcia i strat obciążeniowych,
 8. pomiaru wyładowań niezupełnych z czułością rejestracji poniżej 1 pC,
 9. próby nagrzewania,
 10. pomiaru poziomu emitowanego szumu akustycznego z tłumieniem poziomu tła 40 dB
  czasem zaniku pogłosu 0,15 sec.

 

drukuj