Rodzaje chłodzenia

Rodzaj chłodzenia
Określony jest kodem literowym w zależności od czynnika chłodzącego i sposobu jego obiegu.
Dla transformatorów olejowych, sposób chłodzenia oznacza się za pomocą symbolu składającego się z czterech liter, a w przypadku transformatorów suchych bez obudowy lub z obudową przewietrzaną – z dwóch liter.

  • pierwsza litera - oznacza czynnik chłodzący uzwojenia,
  • druga - sposób wprawiania w ruch czynnika chłodzącego uzwojenia,
  • trzecia - zewnętrzny czynnik chłodzący,
  • czwarta - sposób wprawiania w ruch zewnętrznego czynnika chłodzącego.

Oznaczenie literowe rodzaju rodzaju chłodzenia, wg norm EN 60076, EN60726:

Rodzaje czynnika chłodzącego A - chłodzenie powietrzne
G - chłodzenie gazem innym niż powietrze
W - chłodzenie wodą
Sposób wprawienia w ruch czynnika chłodzącego N - chłodzenie naturalne
F - chłodzenie wymuszone przez sztuczne wprawienie w ruch czynnika chłodzącego

Przykłady oznaczenia sposobu chłodzenia realizowane w naszej firmie :

  • AN - transformator suchy bez lub z obudową przewietrzaną i z naturalnym chłodzeniem powietrzem
  • ANAN - transformator suchy w obudowie z naturalnym chłodzeniem powietrznym wewnątrz i na zewnątrz obudowy
  • WF - transformator suchy bez lub z obudową, chłodzony wodą o wymuszonym obiegu

drukuj