Certyfikaty

1. System jakości
W 2000 roku wdrożyliśmy system zapewnienia jakości zgodny z normą EN ISO 9001. Prawidłowość funkcjonowania systemu została potwierdzona certyfikatem nr 11/2000 wydanym przez PIHZ "Certyfikacja".
W roku 2008 dokonaliśmy rozbudowy systemu zarządzania jakością w celu spełnienia wymagań NATO. Uzyskaliśmy certyfikat ISO-9001:2001 nr 644/S/2008 wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji. Zgodność wykonania wyrobów z wymaganiami AQAP-2120 została potwierdzona certyfikatem nr 644/A/2008.

Certyfikat ISO-9001 Certyfikat ISO-9001_PL
Certyfikat ISO-9001_EN
Certyfikat AQAP-2120:2006 Certyfikat AQAP-2120_PL
Certyfikat AQAP-2120_EN

2. Certyfikaty
Jakość naszych produktów została uznana i potwierdzona przez morskie, lądowe i wojskowe Towarzystwa Klasyfikacyjne:

Germanischer Lloyd Germanischer Lloyd
Certyfikaty GL APPROVAL
Polski Rejestr Statków Polski Rejestr Statków
Certyficate PRS

GOST

GOST
Certyfikaty:
GOST-Ru-ED1+ED3+ET1+ET3+EZ1+EZ3

Russian Maritime Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping
Certyfikaty:
RMRS 1
RMRS 2

Bureau Veritas

Bureau Veritas
Certyfikat BV
Recognition for BV mode II sheme

  DNV-GL 
Certyfikat dla transformatorów olejowych

  
ZSJZ - Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji
Certyfikat NATO NCAGE-1394H (kod podmiotu NATO)
Underwriters Laboratories Inc.

Underwriters Laboratories Inc.

FTA Thermal Class 155 (F)

FTA Thermal Class 180(H)

UL Standard for Systems of Insulating Materials

COMPONENT - POWER AND GENERAL-PURPOSE
TRANSFORMERS, DRY TYPE


  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego Nasze produkty spełniają wymagania Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego nr 2014/95/WE dotyczącej sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania
w określonych granicach napięć
Deklaracja zgodności
   

 

Możliwe jest również wykonanie zgodne z przepisami następujących towarzystw:

 

 

American Bureau of Shipping American Bureau of Shipping Det Norske Veritas Det Norske Veritas

RINA RINA Lloyd's Register Lloyd's Register

   

 

drukuj